ป้องกันโรคสมองเสื่อมด้วย DHA

ป้องกันโรคสมองเสื่อมด้วย DHA

ภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดย 1 ใน 9 ของผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปี สมรรถภาพในเรื่องของความจำ การใช้ภาษา การตัดสินใจ สมาธิ รวมถึงความเข้าใจทางสังคมลดลง 
.
แอดมินขอแนะนำ DHA สารอาหารที่ช่วยเรื่องสมองซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาท ทำให้เกิดการเรียนรู้ การจดจำ นอกจากนี้ DHA ยังมีส่วนช่วย...
  • ส่งเสริมพัฒนาการทางสายตา
  • ป้องกันภาวะซึมเศร้า
  • ลดภาวะความเครียด
  • ลดอาการของโรคข้ออักเสบต่างๆ
  • ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ
.
DHA ของ Nutrition SC ได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยี Microencapsulation จากประเทศออสเตรเลีย ที่ช่วยเรื่อง "การดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น" การันตีปริมาณ DHA สูงถึง 36% ทั้งยังมีงานวิจัยต่างๆ รองรับ รวมถึงได้รับมาตรฐานระดับสากล
 
 
Visitors: 48,052