พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี

ประมวลภาพบรรยากาศความประทับใจภายในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี ในวันที่ 9 ก.พ. 2566 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “NTSC”
 
 
Visitors: 34,975