วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( VISION )

ผู้สร้างคุณค่าอุตสาหกรรมอาหาร, ยา, สมุนไพร, เครื่องสำอาง และอาหารสัตว์
The leader for health and nutrition for all beings.

        MISSION

      เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจส่วนผสมและวัตถุเจือปนในอุตสาหกรรมอาหาร, อาหารเสริม, ยา, สมุนไพร, เครื่องสำอางและอาหารสัตว์

We committed to be a leading company of food ingredients & additives business

for the food industry, dietary supplements, medicines, herbs, cosmetics

and animal feed.

Visitors: 34,975