เกี่ยวกับบริษัทและความเป็นมา

เบื้องหลังเรื่องราวความสำเร็จของ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1981 ดำเนินธุรกิจมากกว่า 42 ปี เราเป็นบริษัทชั้นนำด้านวัตถุดิบและสารปรุงแต่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์ในประเทศไทย โดยจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราให้บริการที่มีคุณภาพสูงด้วยนวัตกรรมและบริการที่ประทับใจ เรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งจากทั่วโลกพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เสริมคุณค่าด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท

 

ปี 2524 : เภสัชกร ดร.สุรเดช เอกปัญญาสากุล และ ดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง ร่วมก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวทรีชั่น ซึ่งต่อมาได้ แปรสภาพเป็น บริษัท นิวทรีชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสารปรุงแต่งวัตถุดิบ วัตถุเจือปนในอาหารคน สัตว์ ยา และเครื่องสำอาง

ปี 2531 : ก่อตั้งบริษัท นิวทริน จำกัด จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร เช่น สารดูดความชื้น สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน และเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทั่วไป

ปี 2546 : ก่อสร้างคลังสินค้าและสำนักงานที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม และย้ายสำนักงานมาที่ จ.นครปฐม

ปี 2547 : ก่อตั้ง บริษัท นิวโวเทค จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ ซึ่งถูกกำกับโดยกรมปศุสัตว์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2548 : ก่อตั้ง NTSC เพื่อนำเข้าผลิตและจำหน่ายสารปรุงแต่ง วัตถุดิบ วัตถุเจือปนในอาหารคน

ปี 2561 : สร้างศูนย์นวัตกรรม ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทั้งอาหารคาวและหวาน (Microbiology, Application, R&D lab & Innovation Center)

ปี 2562 : ปรับโครงสร้างกลุ่ม IPO โดยให้ NTSC ออกหุ้นใหม่เพื่อแลกกับหุ้นของ NT, NV และ NR

ปี 2564 : NT สร้างคลังสินค้าใหม่ขนาดพื้นที่ 2,253 ตารางเมตรพร้อมหลังคาระบบ Solar ทำให้กลุ่มบริษัทมีพื้นที่จัดเก็บสินค้ารวม 9,201 ตารางเมตร

ปี 2565 : NTSC แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็น บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

Visitors: 72,200