การบรรยายงานสัมมนา Sustainability in Food Industry

ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติในการบรรยายงานสัมมนา “Sustainability in Food Industry”

 

วันพุธที่ 22 ก.พ. 2566 ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติในการบรรยายงานสัมมนา “Sustainability in Food Industry” ภายใต้โครงการ Food Accelerate ในหัวข้อ The way of Sustainability in Food Products ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Visitors: 6,214