Bakery

วัตถุปรุงแต่งอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร สีธรรมชาติ (Natural Color) สำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่, ขนมปัง, เค้ก, พาย, คุ้กกี้ หรือขนมอบประเภทต่างๆ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
วัตถุปรุงแต่งอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร สีสังเคราะห์ (Synthetic Color) สำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่, ขนมปัง, เค้ก, พาย, คุ้กกี้ หรือขนมอบประเภทต่างๆ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
วัตถุปรุงแต่งอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร สารให้ความหวาน (Sweetener) สำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่, ขนมปัง, เค้ก, พาย, คุ้กกี้ หรือขนมอบประเภทต่างๆ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
วัตถุปรุงแต่งอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร ผงชา (Base Tea) สำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่, ขนมปัง, เค้ก, พาย, คุ้กกี้ หรือขนมอบประเภทต่างๆ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
วัตถุปรุงแต่งอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร ผงผลไม้ (Base Fruit) สำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่, ขนมปัง, เค้ก, พาย, คุ้กกี้ หรือขนมอบประเภทต่างๆ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
วัตถุปรุงแต่งอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร ผงโกโก้ (Cocoa Powder) สำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่, ขนมปัง, เค้ก, พาย, คุ้กกี้ หรือขนมอบประเภทต่างๆ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
วัตถุปรุงแต่งอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร ผงกาแฟ (Base Coffee) สำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่, ขนมปัง, เค้ก, พาย, คุ้กกี้ หรือขนมอบประเภทต่างๆ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
วัตถุปรุงแต่งอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร สารปรุงแต่งรสชาติ (Flavor Enhancers) สำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่, ขนมปัง, เค้ก, พาย, คุ้กกี้ หรือขนมอบประเภทต่างๆ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
วัตถุปรุงแต่งอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร (Emulsifier) สำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่, ขนมปัง, เค้ก, พาย, คุ้กกี้ หรือขนมอบประเภทต่างๆ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)


Visitors: 72,173